پخش خمیرپیتزا

خدمات

برخی از خدمات ما به اختصار عبارتند از :

پخش و توزیع

بازاریابی و فروش

مشاوره در خصوص نیازهای بازار و تولید کالای مناسب

مشاوره در خصوص نحوه صحیح ورود به بازار

تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه جات

و ...